• +420 608 557 400
  • krejcirova@ak-krejcirova.cz

Profil advokáta

Šárka Krejčířová je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2003 studovala v rámci programu Erasmus na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Titul doktorky práv získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2008. V roce 2013 obhájila Šárka Krejčířová na stejné fakultě disertační práci na téma Nájem bytu a získala titul Ph.D.

Již během studia získala Šárka Krejčířová zkušenosti jako právní asistent v mezinárodní advokátní kanceláři. Po ukončení studia působila Šárka Krejčířová jako firemní právník v investiční společnosti, následně pak jako advokátní koncipient v předních pražských advokátních kancelářích, kde sbírala cenné zkušenosti z celé řady právních odvětví.

V roce 2010 složila Šárka Krejčířová advokátní zkoušky s výtečným prospěchem a byla zapsána jako advokát v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 13600. V roce 2011 založila samostatnou advokátní kancelář, která poskytuje právní poradenství ve všech oblastech práva. V roce 2011 složila také zkoušky insolvenčního správce a je insolvenčním správcem zapsaným do seznamu insolvenčních správců vedeným Ministerstvem spravedlnosti.

Šárka Krejčířová poskytuje právní služby rovněž v anglickém a německém jazyce, dohovoří se také španělsky.